Lisansüstü Tıp Eğitimi Fakültesi (Çimkent)

Çimkent Kampüsü Müdürü: Nurlan Zhanabaev

Tel: +7 (7252) 55 10 11

E-mail: nurlan.zhanabaev@ayu.edu.kz

 

Dekan: Saule Tuktibayeva

Tel: +7 701 445 22 82

E-mail: saule.tuktibayeva@ayu.edu.kz

 

Dekanlık Sekreteri: Ramila Akhmetova

Tel: +7 702 834 44 86

E-mail: Ramila.akhmetova@ayu.edu.kz

 

Dekan Yardımcısı: Zinat Abrahmanov

 

Fakülte Hakkında

Lisansüstü Tıp Eğitimi Fakültesi 15.08.2018 tarihinde yapılan Senato kararı doğrultusunda gerçekleştirilen yapısal değişiklikler sonucunda eski "Lisansüstü Eğitim" fakültesi esas alınarak oluşturulmuştur. Lisansüstü eğitim fakültesinde 15 uzmanlık dalında 1408 öğrenci bulunmaktadır. Fakültede intörn bölümleri olan  "Terapi", "Pediatri", "Genel Pratisyenlik", Diş Hekimliği İntörn bölümü ve Rezidentura (Tıpta Uzmanlık) alanları ile ilgili Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Terapi ve Genel Cerrahi eğitim programları alanında eğitim verilmektedir. Fakülte, mezuniyet sonrası tıp eğitimi programları için modern gereksinimleri karşılayabilecek yüksek nitelikli tıp uzmanları yetiştirmektedir.

Fakülte, bölümün eğitim-yöntemsel, klinik, eğitimsel ve bilimsel çalışmalarını denetlemektedir. Eğitim programlarının, müfredatın, disiplinlerin çalışma müfredatının geliştirilmesini ve pratik uygulamasını denetler. Eğitim sürecinin bilimsel-metodik ve eğitimsel-yöntemsel yönünü koordine eder. Fakültenin 10 bölümü (Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Tüberküloz, Travmatoloji-Ortopedi ve Onkoloji, № 1 Genel Pratisyenlik, Nöroloji, Psikiyatri, Narkoloji, Koruyucu Hekimlik ve Diş Hekimliği, № 2 Genel Anestezi, Cerrahi - Resüsitasyon, Terapi)  alanlarında uzman yetiştirmektedir. Alanın özelliklerine göre öğrenciler için özel olarak tasarlanmış interaktif derslikler, elektronik kütüphane, okuma odası, bilgisayar odaları ve Çimkent'te bulunan 39 tıp kurumu fakültenin klinik temellerini oluşturmaktadır. Fakültenin öğretim üyeleri, tıpta yenilikçi teknolojileri kullanarak çağdaş gereksinimlere uygun uzmanlar yetiştirmek ve uluslararası düzeyde eğitim vermek çalışmalarını yürütmektedirler.

Fakültede 1408 öğrenciye 272 öğretim üyesi eğitim vermektedir.

 

Bölümler

İntörn

Pediatri

Terapi

Cerrahi

Kadın Doğum

Diş Hekimliği

 

Rezidentura (Tıpta Uzmanlık)

Pediatri

Jinekoloji

Genel Cerrahi

Nöroloji

Terapi

Aile Hekimliği

Kardiyoloji

Endrokonoloji

Beyin Cerrahisi

Gastroenteroloji

Oftalmoloji

Anesteziyoloji ve resüsitasyon

Çocukların psikiyatrisi

Radyoloji

Çocuk CerrahisiResimler