Üniversitemiz

ÜNİVERSİTEMİZ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir.

Üniversitenin temelleri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV'in 6 Haziran 1991 tarihli kararıyla, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış ve üniversitenin temel görevi, “Orta Asya'nın tarihî ilim ve kültür merkezi olan Türkistan şehrini kalkındırmak” olarak belirlenmiştir.

İki ülke Hükümetleri arasında, “Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Nisan 1993 tarih 3904 sayılı Kanun ile onaylanmış ve Resmi Gazete'nin 4 Mayıs 1993 tarih ve 21571 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ahmet Yesevi Üniversitesinde, bugün 10  fakülte ve 1 yüksekokulda 12 binden fazla öğrenci öğrenim görmekte ve 900’ü aşkın akademik personel görev yapmaktadır.

Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara'daki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı şekilde,  Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programlarının (TÜRTEP) koordinasyonu da Ankara'daki birimlerinden yürütülmektedir.

MİSYONUMUZ

Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda  bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlarda eğitim ortamı, bilimsel ve teknolojik araştırma altyapısı ve hizmet anlayışı ile, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, Türk Devlet ve Toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü,  rekabet gücü yüksek bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Dostluk, Eşitlik ve Hoşgörü : Üniversite, bütün faaliyetlerini kurucu devletlerin dostluğu, eşitliği ve kültürel farklılıklarına saygı ve hoşgörü temelinde yürütür.

2. Bilimsel yaklaşım : Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.

3. Konukseverlik : Kazakistan dışından gelen öğrenci ve personel başta olmak üzere, Türkistan şehri dışından gelen öğrencilere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.

4. Kalite bilinci : Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.

5. Şeffaflık : Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.

6. Hesap verilebilirlik : Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

7. Adalet : Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.

8. Katılımcı yönetim : Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

9. Yenilikçilik ve yaratıcılık : Çalışanlar, yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.

10. Katılımcılık : Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.

11. Sürekli gelişim : Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.

12. Çevrecilik : Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.

13. Geleceğe inanmak : Çalışanlar, geleceğe ümitle bakar.

14. Toplumsal sorumluluk : Üniversite,  faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.