ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III BİLDİRİ KİTABI

ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III
«Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği» – Türkistan, 2017. -980-s

 

Türkistan: Türk Dünyasının Kültür Başkenti kapsamında düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III: «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği isimli kongre kitabında Kazakistan, Türkiye, ABD, İngiltere, Moğolistan, Rusya, Azeraycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Ukranya'dan katılan bilim insanlarının bildirileri yer almaktadır.

ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III BİLDİRİ KİTABI