II. Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri

II. Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından 2018 yılında yapılan “II. Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri” kitabı Prof. Dr. Zülfikar Güngör editörlüğünde yayımlandı.

Hazret-i Türkistan Ahmed Yesevî; bir büyük ahlâk, aşk ve irfân adamı, bir Allah dostudur. Türk kültür tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisidir. O, sadece Yûsuf Hemedânî Hazretlerinin gönlünde yaktığı İslam’ın aşk ve irfan kıvılcımını kendinden sonraki taliplere aktarmakla kalmamış, yetiştirdiği aksiyoner alperenleri Asya’nın bir ucundan Avrupa içlerine kadar göndererek insanlara adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşüncesini telkin etmiştir.

Yesevî Hazretleri, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmış, Türkçeyi bir ilim, aşk ve irfan dili hâline getirmiştir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar Türklerin yaşadığı geniş coğrafyada onun tesirlerini görebilmekteyiz.

Ahmet Yesevi ile bugüne kadar bilim adamları tarafından birçok araştırmalar yapılmış, çeşitli kitaplar, makaleler yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî’nin ölümünün 850. yıldönümü vesilesiyle 2016-2017 sezonu Hoca Ahmed Yesevî Yılı olarak ilan edilmişti.

İlki 2016 yılında, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu’nun bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Elinizdeki bu çalışmada 6 ülkeden 52 akademisyenin katıldığı “II.  Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu” bildirilerine yer verilmiştir.

 

 

Editör
Prof. Dr. Zülfikar Güngör

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül

Bildirileri Okumak İçin Tıklayınız (.pdf)