İslam Dinine Geçiş Sürecinde Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet'in Türk Devlet Geleneği Üzerinde Etkisi

İslam Dinine Geçiş Sürecinde Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet'in Türk Devlet Geleneği Üzerinde Etkisi 

Gauhar İMANZHANOVA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

İslam Dinine Geçiş Sürecinde Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet'in Türk Devlet Geleneği Üzerinde Etkisi