PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİSTAN: TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİSTAN:

         TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU


Editör
Prof. Dr. Süleyman Gezer


        Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Editörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Gezer’in yaptığı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu” başlıklı eser e-kitap olarak yayımlandı.

        Türkistan bölgesi medeniyetimizin en büyük merkezidir. Bilim ve sanata hayat veren bu coğrafyada kurumların işlevi kadar, bahsi geçen kültürel birikime bazı müstesna şahısların yaptığı katkıların görmezden gelinmesi mümkün değildir. İşte bu sempozyum vesilesiyle andığımız Türk Dünyasının yetiştirdiği ender bilim insanlarından biri de Prof. Dr. Fuat Sezgin’dir. Prof. Sezgin yaptığı çalışmalarla yalnızca kültürel mirasımızı ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda dünya bilim tarihine ışık tutacak çalışmalarıyla evrensel bir değer olmuştur. Bu sempozyumun Prof. Sezgin’e ithaf edilmesi, onun söz konusu vasfının bir nebze de olsa bütün dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere değerinin anlatılmasını amaç edinmektedir. Bu minvalde Türk-İslam medeniyetinin en değerli coğrafyası olan Türkistan’ı, tarih, felsefe, sanat, mimari, İslamî Bilimler, arkeoloji gibi pek çok ilim sahasında ele alıp incelemek, Prof. Sezgin’in bilim tarihine yaptığı katkıları da bir nevi tanıtmak anlamına gelecektir. Dolayısıyla düzenlenen söz konusu sempozyumu, geçmiş kültürel mirasımızı yeniden okumak ve değerlendirmekle birlikte, kültür birlikteliğimizi sağlam kılmak adına yapılmış önemli bir adım olarak görmek mümkündür.   

 

        Elinizdeki bu çalışma “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu” başlığı altında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkistan’da gerçekleştirilen bildirilerden oluşmaktadır. Sempozyuma 5 farklı ülkeden bilim insanları katılmış; bölgenin tarih, kültür, sanat ve düşünce yönlerine dair sunumlar yapmışlardır. Yine bu kapsamda bölgenin ilmî gelişimine katkı sağlamış öncü şahsiyetlere dair sunumlar da yer almaktadır.


PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİSTAN: TARİH, KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

 


Editör
Prof. Dr. Süleyman Gezer

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül


Yayın Tarihi: 2019
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  yayinlar@yesevi.edu.tr

"Okumak için tıklayınız