Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası


©
Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası

Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası


Editörler
Mustafa Eren

Askar Turganbayev

Nevzat Şimşek

Aidarbek Amirbek


Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından editörlüğünü Doç. Dr. Askar Turganbayev, Doç. Dr. Nevat Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren ve Yrd. Doç. Dr. Aidarbek Amirbek’in yaptığı “Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası” başlıklı eser yayımlandı.

UNESCO’nun 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına 18 Şubat 2016 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi TÜRKSOY Bölümü ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi’nin Ölümünün 850. Yıldönümü Anısına “Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası” adında bir uluslararası çalıştay düzenlemiştir. Hoca Ahmet Yesevi mirasının önemini tekrar hatırlayıp gelecek nesillere aktarılması ve onlardan bu çalışmaları daha ileri seviyelere taşımalarının amaçlandığı bu çalıştayda sunulan tebliğler yanısıra Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinde bu alanda çalışan önemli araştırmacıların çalışmalarının derlenmesi suretiyle hazırladığımız bu kitap hakemlik sürecinden geçirilmiş ve geniş özetleriyle birlikte iki dilde okuyucunun hizmetine sunulmuştur.

 

 “Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası” adlı bu eser üç bölümden oluşmaktadır. Hoca Ahmet Yesevi Hakkındaki Araştırmaların Kapsamı ve Mahiyeti başlığı taşıyan birinci bölümde, Yesevilik araştırmalarında kaynak sorunu ve bazı mühim kaynak eserlerin tanıtımı, Yesevilik araştırmalarında kataloglama, kaynaklara ulaşım ve yayınlanmasında karşılaşılan sorunları inceleyen makaleler ele alındı. Ahmet Yesevi Düşüncesinin Etkileri ve Önemi başlıklı ikinci bölümde hem Yesevi’yi etkileyen hem de Yesevi’nin etki alanına giren düşünce, sanat, edebiyat ve tasavvuf akımlarını merkeze alan makalelere yer verildi. Üçüncü bölümde, Ahmet Yesevi Düşüncesinin Evrenselliği ve Değerler Sistemi başlığı altında, Yesevi geleneğinin günümüzdeki yeri ve önemine vurgu yapan makalelere öncelik verilmiştir. Türkçe, Kazakça ve Rusça makalelere yer verilerek hazırlanan bu eserde, okuyucuya genel bir perspektif sunma ve farklı dillerdeki makalelerin içeriğine vakıf olma gayesi ile her bir makalenin geniş bir özetinin diğer bir dile çevirisi de yapılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu görüşlerin etki alanlarına yönelik bir dizi bilimsel araştırmaları kapsayan “Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası” adlı bu eser, Ahmet Yesevi araştırmaları açısından literatüre değerli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 


Editörler

Mustafa Eren

Askar Turganbayev

Nevzat Şimşek

Aidarbek Amirbek


Baskı Tarihi: 2017
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız