Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk -Ulusötesi Aileler

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk -Ulusötesi Aileler


©
Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk -Ulusötesi Aileler

 


Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk -Ulusötesi Aileler 


Yazar
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün, Prof. Dr. İsmail Aydıngün


Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün ve Prof. Dr. İsmail Aydıngün’ün hazırladığı Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk - Ulusötesi Aileler başlıklı kitap Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Kitapta, sürgün ve zorunlu göçler nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan, 1944 yılından bu yana göç olgusunun her türlü biçimini deneyimlemiş olan Ahıska Türkleri, sosyolojik bir perspektiften ve ulusötesicilik yazınından hareketle incelenmektedir. Ahıska Türklerinin yaşadıkları farklı ülkelerde yapılan saha araştırması verilerine dayanarak kaleme alınmış olan bu çalışma da Krasnodar ve Rostov bölgelerinde yaşamakta olan ve ABD Mülteci Programı kapsamında Krasnodar’dan ABD’ye göç eden Ahıska Türklerinin durumları kapsamlı olarak incelenmektedir. Ayrıca, Gürcistan’a geri dönüş süreci ve Türkiye’ye göç kitapta ele alınan konular arasındadır.


Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk-Ulusötesi Aileler


Yazarlar
Prof. Dr. Ayşegül Aydıngün
Prof. Dr. İsmail Aydıngün

Editör
Dr. Murat Yılmaz

Teknik Koordinasyon
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: Kasım 2014
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız