Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları


©
Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları


Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları


Yazar
Doç. Dr. M. Turgut Demirtepe, Kerim Has


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Doç. Dr. Turgut Demirtepe ve Kerim Has’ın hazırladığı ‘‘Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları’’ başlıklı rapor yayımlandı.

Yayımlanan raporda, Rusya’nın demografik yapısındaki mevcut durum ve gelecek senaryoları üzerindeki gözlem ve tahminler değerlendirilmektedir. Sovyet sonrası dönemde Rusya’nın yaşadığı demografik değişimin nedenleri, doğum oranları, ölüm oranları ve yaşama yönelik tehditler, kürtajın yaygınlığı, aile yapısındaki değişim ve göç olgusu bağlamında ayrıntılı ve ampirik verilere dayalı bir şekilde incelenmektedir. Uzun bir süre kriz olarak görülen bu süreci aşmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uyguladığı politikalar detaylıca analiz edilmektedir.


Rusya’nın Demografik Yapısındaki Değişim ve Nüfus Politikaları


Yazarlar
Doç. Dr. Turgut Demirtepe, Kerim Has

Editör
Dr. Murat Yılmaz

Teknik Koordinasyon
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: Eylül 2014
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.yesevi.edu. tr / www.ayu.edu.tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız