Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî


©
Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî


Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî


Yazar
Dr. Hayati Bice


Eserin ilk bölümünde “Ahmed Yesevî’nin Tarihi ve Menkıbevî Hayatı” başlığı altında Hazret Sultan Yesevî’nin hayatı, Türkistan ve Anadolu’daki etkileri ve halefleri yanında Yesevîyye tarîkatının özellikleri konuları işlenmiştir. Eserin ikinci bölümünde “Yesevî Yolunu Bugüne Ulaştıranlar ve Yesevîlik” ele alınmıştır. Bu çalışma ile her şeyden önce bir “tarîkat kurucusu” olan Ahmed Yesevî’nin tarîkatı olan Yesevîlik (Yesevîyye) yolu, tarihî kaynaklarda bölük-pörçük verilen bilgilerin ötesinde bir bütün halinde sunularak çağdaş dünyanın insanları için ilk kez erişilebilir, pratikleri ile yaşanılabilir bir hale getirilmiştir. Eserin sonundaki Kaynakça ise konu ile akademik düzeyde ilgilenen okur için düzenlenmiştir. 


Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî


Yazar
Dr. Hayati Bice


Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: 2016
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490
Bahçelievler/ANKARA

Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr  [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız