Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı


©
Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı


Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı


Yazar
Prof. Dr. Seyfettin Erşahin


Prof. Dr. Seyfettin Erşahin’in hazırladığı Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı başlıklı kitap Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Doğrudan olayların içinde olan, o coğrafyayı çok iyi tanıyan ve bu uğurda büyük mücadeleler veren Abdürreşid İbrahim bu eserinde Rusya Müslüman Türklerine tekrar tarihi sorumluluklarını hatırlatmakta, geçmişte yapılan başarılara ve hatalara işaret etmekte, yapılması gerekenleri söylemekte, geleceğe dair ümitlerini canlı tutmaya çalışmaktadır. Özellikle de söz konusu direniş kaynaklarının başında gelen ve Müslümanların tek resmî-dinî kurumu olan Mahkeme-i Şer’iye ve eğitim konusuna eğilmektedir. 16. yüzyıldan 20. Yüzyıla uzanan bu zorlu tarih yolculuğunda Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen vb. Rusya İmparatorluğu Müslümanlarının, asimilasyonu hedef alan misyonerlik, dinî, ekonomik, sosyal ve kültürel baskılar başta olmak üzere bütün olumsuz şartlara rağmen Endülüs’ün akıbetine uğramadıklarını söyleyebiliriz. Coğrafya terk edilmediği gibi, İslam da hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bunun nedenleri Rusların politikaları yanında bölgedeki Müslüman Türklerin direniş gücü ve kaynakları olarak da karşımıza çıkmaktadır.

 

 


Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı


Hazırlayan
Prof. Dr. Seyfettin Erşahin

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: Temmuz 2015
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız