Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübesi


©
Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübesi


Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübesi


Yazar
Nur KIRMIZIDAĞ, Bekir S. GÜR, Türker KURT, Nevfel BOZ


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurduğu Ortak Üniversiteler Araştırması Projesi” kapsamında Nur Kırmızıdağ; Bekir S. Gür, Türker Kurt ve Nevfel Boz’a hazırlattırılan “Yükseköğretimde Sınır Ötesi Ortaklık Tecrübeleri” başlıklı rapor yayımlandı. Mütevelli Heyet Başkanlığımızca yayımlanan rapor, dünyanın farklı ülkelerinde ve üniversitelerinde yükseköğretimin uluslararasılaşma sürecini incelemeyi ve bu kapsamda özellikle sınır-ötesi yükseköğretimin mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin mevcut ortaklıklarını küresel eğilim ve tecrübeler ışığında inceleyen rapor dünyadaki sınır-ötesi yükseköğretim modellerini, bu tür ortaklıkların zorluklarını tartışarak bundan sonraki girişimlere ve tartışmalara ışık tutacak önemli veriler sunmaktadır.

 

 


Yükseköğretimde Sınır-Ötesi Ortaklık Tecrübeleri


Yazarlar
Nur Kırmızıdağ
Bekir S. Gür
Türker Kurt
Nevfel Boz

Redaksiyon
Dr. Murat Yılmaz

Teknik Koordinasyon
Mustafa Yeşilyurt


Baskı Tarihi: Eylül 2012
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız