Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler - Kırgızca

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler - Kırgızca


©
Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler - Kırgızca

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından baskısı yapılan “Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî” başlıklı kitap Kırgızca’ya tercüme edilerek yayımlandı.

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Niyazali Aripov ile bölge âlimlerinden Moldosabır Dosboluulu tarafından Kırgız Türkçesine aktarılan ve yine Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu’nun koordinatörlüğünde hazırlanan bu eser, Türkiye Diyanet Vakfı’nın da destekleriyle Kırgızistan’da basıldı.

Yesevî’nin gönül dünyasını günümüze taşıyan şiirleri, Doğu Türkçesi yazı dili geleneği içerisinde, Çağatay Türkçesiyle kaleme alındığı için günümüzde rahatça anlaşılamamaktadır. Bu şiirlerin hem çağdaş Türk lehçelerine hem de İngilizce ve Rusça gibi dünyada yaygın konuşulan dillere çevrilerek insanlığın istifadesine sunulması önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı kısmen de olsa karşılamak için Dîvân-ı Hikmet Kırgız Türkçesine çevrilerek birçok kişinin istifade edebileceği bir hale getirilmiştir. Hikmetlerin Arap harfli yazımı ve Kırgız Türkçesi tercümeleri eserde birlikte verilmiştir. Eser, Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı ve menkıbeleri ile ilgili yeni çizilmiş minyatürlerle zenginleştirilerek basılmıştır.

Editör;
Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu

 

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız