Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler


©
Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler

Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler


Yazar
Doç. Dr. Ekrem AYAN


 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Doç. Dr. Ekrem Ayan’ın kaleme aldığı “Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler” başlıklı eser yayımlandı.

XIX. yüzyılda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan Kazak yazılı edebiyatının kurucusu sayılan Abay Kunanbay modern Kazak edebiyatının en önemli temsilcisidir. Hem edebiyat hem sosyal hayatla ilgili yenilikçi düşünceleriyle kendinden sonraki Kazak aydınlarının örnek aldığı bir kişi olmuştur. Üslûp ve konu bakımından pek çok yenilik getiren Abay’ın eserleri Kazak edebiyatının klasikleri arasına girmiştir. Sovyetler Birliği devrinde birçok yazar ve şairin eserleri yasaklandığı halde Abay yasaklamanın dışında tutulmuş, bu sayede XX. yüzyıl Kazak edebiyatında önemli bir yere sahip olarak hakkında en çok araştırma yapılan edebiyatçılar arasına girmiştir.

Kazak halkı için millî bir simge haline gelen Abay’la ilgili çalışmalar Kazakistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra da yoğun biçimde devam etmiştir. Özellikle doğumunun 150. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO’nun 1995 yılını Abay yılı olarak ilân etmesi hem Kazakistan’da hem Türkiye’de Abay hakkındaki çalışmalara hız kazandırmıştır.

 

Bu eserde Abay’ın Kara Sözleri tematik olarak din ve ahlak, eğitim, dostluk ve sevgi, bilim, hayatın anlamı ve Kazak halkı başlıklar altında incelenmiştir.

 


Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler


Editör
Prof. Dr. Abdulvahap Kara

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy

Redaksiyon

Dr. Bülent Kaya


Baskı Tarihi: 2017
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız