Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"


©
Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"


Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"


Yayına Hazırlayan
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak


UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak tarafından hazırlanan “Üsküplü Atâ Tuhfetü’l-Uşşâk” kitabı yayımlandı.

Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî hikmetleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar açmış; bu etki ile Hakim Ata, Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Mansur Ata, Sait Ata, Süleyman Ata ve Zengî Ata gibi pek çok Yesevî dervişi yetişmiştir. Üsküplü Atâ da kendisini Yesevî dervişi olarak kabul eden bir şairdir. Tuhfetü’l-Uşşâk, İran şairi Kâtibî'nin Dehbâb (Tecnîsât) adlı mesnevisinin kısmen çevirisidir. Atâ, eserine yer yer eklemeler ve çıkarmalar yapmıştır.

Üsküplü Atâ'nın Tuhfetü'l-Uşşâk mesnevisinin Ankara Millî Kütüphane nüshasını yayına hazırlanmış ve çalışma özet bir makale haline getirilmiştir. Tuhfetü’l-Uşşâk beş bölümden oluşmaktadır.


Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi: Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk"


Yazar
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr  [email protected] 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız