Biyolojik Terimler Sözlüğü

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Biyolojik Terimler Sözlüğü


©
Biyolojik Terimler Sözlüğü


Biyolojik Terimler Sözlüğü


Yazarlar
Prof. Dr. M. Turan Akay
Doç. Kuanışbek B. Urazbayev
Doç. Sovyet Ajayev
Doç. Almagül K. Ubaydullayeva
Doç.  Zaida S. Ajibayeva


Bilgi, teknoloji, kalkınma ve iletişim çağı dediğimiz 21. yüzyılı yakalamak isteyen ülkelerin, yenilik ve gelişmelerden haberdar olması tek bir dille mümkün değildir. Bu nedenle, bireyler kendi dillerinden başka dilleri öğrenmekte, ülkeler ise çok dilli ortak üniversite ve kurumlarıyla eğitim, öğretim ve araştırma yapmaktadırlar. Uluslararası üniversitelerdeki çok dilli programlar bir yandan öğrencilere yeni dilleri öğrenme fırsatı verirken, diğer yandan bilimsel terminoloji sorununa yol açmaktadır. Bu sorunu çözmek amacıyla hazırlanan bu sözlük, dört dilde biyolojik terimlerin karşılıklarını içermektedir. İçerdiği yeni ilave kelimelerle ikinci baskısı yapılan sözlük, biyoloji için temel bir başvuru kaynağı olmasının yanında, tıp, eczacılık, ziraat ve veterinerlik gibi çeşitli bilim alanlarında da kullanılabilecek düzeydedir.

İki kısımdan oluşan sözlüğün birinci kısımda bulunan terimler alfabetik sırayla Türkçe, Kazakça, Rusça, İngilizce; ikinci kısımda ise Kazakça, Türkçe, Rusça, İngilizce sırasıyla verilmiştir. Sözlüğün basılması için her türlü desteği sağlayan Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Osman Horata’ya, sözlüğün Kazakça ve Rusça terimlerini kontrol eden Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnsan Morfolojisi ve Fizyolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ağaoğlu Işıkov’a teşekkürü bir borç biliriz.

Sözlüğü hazırlarken gösterdiğimiz titizliğe rağmen yanlışlıklar ve eksiklikler bulunabilir. İleride daha iyisini hazırlayabilmek için okurların görüş ve eleştirilerini bekleriz. Sözlüğün kullananlara faydalı olmasını dileriz.

 


Biyolojik Terimler Sözlüğü


Prof. Dr. M. Turan Akay
Doç. Kuanışbek B. Urazbayev
Doç. Sovyet Ajayev
Doç. Almagül K. Ubaydullayeva
Doç.  Zaida S. Ajibayeva

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız