Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri


©
Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri

Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri


Editörler
Doç. Dr. Ayşe Çolpan Yaldız

Dr. Murat Yılmaz


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından editörlüğünü Doç. Dr. Ayşe Çolpan Yaldız ve Dr. Murat Yılmaz’ın yaptığı “Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri” başlıklı eser yayımlandı.

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan bağı tarihi süreç içerisinde eskilere dayanmaktadır. Sovyetler Birliği’nin 1990-1991 yıllarında dağılma sürecine girmesiyle birlikte, diğer topluluklar gibi, Türk toplulukları da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Başta, Kazakistan Cumhuriyeti olmak üzere, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının bağımsızlıklarına kavuşmaları, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkı tarafından son derece olumlu karşılanmıştır. Bu konuda ilk akla gelen ülke, bölgeyle tarihsel ve kültürel pek çok acıdan ortak özellikleri bulunan Türkiye olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kardeş devletlerin hem ulusal gelişim süreçlerinde, hem bölgesel işbirliği çabalarında hem de küresel etkinlik sürecinde hep yanlarında olmuştur ve yanlarında  olmaya da devam edecektir. Aradan gecen yirmi yedi yılda, bu ülkeler yoğun çabalar gösterip, büyük problemleri aşarak kendi ayakları üzerinde kalmayı başarmışlardır. Bundan sonraki süreçte de her türlü ekonomik, siyasi ve kültürel ortaklıklarını arttırarak devam edeceklerdir.

“Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri” başlıklı bu kitapta, Türk Cumhuriyetleriyle ilgili birçok konuda farklı makalelere yer verilmektedir. Aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerinin 27 yılda geçirdikleri serüveni, farklı boyutlarla ele almayı amaçlamaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın siyasi, ekonomik, sosyal dönüşümünü ve bu çerçevede uluslararası ilişkilerde küresel ve bölgesel ölçekte söz konusu ülkelerin dış politikalarının analizleri bulunmaktadır. Bu kapsamda her ülke, araştırılan konunun uzmanları tarafından incelenmiş ve Orta Asya ülkeleri derinlemesine analiz edilmiştir.


Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri


Editörler
Doç. Dr. Ayşe Çolpan Yaldız

Dr. Murat Yılmaz

 

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül 


Baskı Tarihi: 2018
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız