Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini


©
Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini


Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini


Yazar
Yrd. Doç. Dr. Halit Mammadov


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Yrd. Doç. Dr. Halit Mammadov’un hazırladığı ‘‘Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini’’ başlıklı rapor yayımlandı.
Yayımlanan rapor, Rus dış politikasının ana çerçevesi olan stratejik süreklilik, jeopolitik hafıza ve idea etrafında şekillenen Rus dış politikasını derinlemesine incelemektedir. Rus dış politikasının kimliğini teşkil eden bu üç unsurun jeopolitik ve jeostratejik değişim ve dönüşümlere de yapıcı bir zemin hazırladığı belirtilmektedir. Dört ana başlıktan oluşan raporda; jeopolitik temelli Rus ideası, Rusya’nın ‘‘ Monroe Doktrini’’, Rus jeopolitiğinin geri dönüşü ve son bölümde de Kırım’ın ilhakı ve Putin doktrininin ilanı ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

 


Rus Dış Politikasında Stratejik- Zihinsel Süreklilik ve Putin’in Dış Politika Doktrini


Yazar
Yrd. Doç. Dr. Halit Mammadov


Teknik Redaksiyon
Dr. Murat Yılmaz

Teknik Koordinasyon
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: Eylül 2014
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.yesevi.edu. tr / www.ayu.edu.tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız