Ahmed Yesevî kitabının Arapça çevirisi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Ahmed Yesevî kitabının Arapça çevirisi


©
Ahmed Yesevî kitabının Arapça çevirisi

Ahmed Yesevî kitabının Arapça çevirisi yayımlandı

Prof. Dr. Necdet Tosun’un editörlüğünü yaptığı seçme hikmetlerden oluşan Ahmed Yesevî kitabı Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin tarafından Arapçaya çevrilerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Hikmetlerin Arapça gibi dünyada yaygın konuşulan dile çevrilerek Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretilerinin Arap dünyasının istifadesine sunulması önemli bir ihtiyaçtı.

Bu ihtiyacı kısmen de olsa karşılamak için Dîvân-ı Hikmet’ten 123 Hikmet seçilmiş ve Hikmetlerin Çağatay Türkçesi orijinalleri ve Arapça çevirileri eserde birlikte verilmiştir.

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız