Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması


©
Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması


Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması


Editör
Dr. Murat Yılmaz


Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TÜRKSOY tarafından ortaklaşa hazırlanan Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması başlıklı eser Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

TÜRKSOY tarafından Türk Dünyasına ait bir somut olmayan kültürel miras listesinin ilan edilmesi ve bunların korunması hususunda farkındalığın güçlendirilmesine yönelik yayınlar hazırlanması, bugüne dek altı kez düzenlenen seminerlerde sürekli tekrarlanan bir husustur. Sözlü kültür, halk kültürü, göçebe kültürü ya da somut olmayan kültür dediğimiz alan, Türk Dünyasının en güçlü yönlerinden biridir. Destanlardan masallara, ninnilerden ağıtlara, el sanatlarından mutfağa Türk halkları, somut olmayan kültür alanında çok zengin ve çeşitli bir mirasa sahiptir. Bu zenginliğin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sadece Türk Dünyası için değil insanlık medeniyeti adına üzerimizde düşen bir görevdir. Bu mütevazı ve sembolik çalışma, bu düşünceyle yayımlanmıştır.


Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasları Envanter Çalışması


Editör
Dr. Murat Yılmaz

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi:Temmuz 2015
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız