Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Üzerinde Etkileri

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Üzerinde Etkileri


©
Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Üzerinde Etkileri


Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Üzerinde Etkileri


Yazar
Dr. Dilek Yiğit


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Dr. Dilek Yiğit’in hazırladığı ‘‘Küresel Ekonomik Krizin Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Büyüme, İşgücü Piyasası ve Yoksullukla Mücadele Süreci Üzerine Etkileri’’ başlıklı rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda, 2008 yılında Amerika’da başlayan krizin evrensel düzeyde “Büyük Buhran” sonrası yaşanan en derin ekonomik kriz olduğu vurgulanarak, krizin küresel sonuçlarının Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine etkileri ele alınmıştır. Rapor; dünya çapında daralan ekonomik göstergeler, artan işsizlik oranları ve yoksullukla mücadelenin giderek güçleşmesi gibi sorunların gelişmekte olan ülkeler için risklerini değerlendirirken aynı zamanda 2013 yılı ekonomik tahminleri ve karşılaştırmalı bir analizi de gözler önüne sermektedir.

 


Küresel Ekonomik Krizin Türkiye Ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Büyüme, İşgücü Piyasası Ve Yoksullukla Mücadele Süreci Üzerine Etkileri


Yazar
Dr. Dilek Yiğit


Redaksiyon
Dr. Murat Yılmaz

Teknik Koordinasyon
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: Eylül 2013
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. 10. Sokak No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 215 22 09
www.yesevi.edu. tr [email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız