Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler Tatarca (Әхмәт Йәсәви )

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler Tatarca (Әхмәт Йәсәви )


©
Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler Tatarca (Әхмәт Йәсәви )

Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler Tatarca (Әхмәт Йәсәви )

 

Prof. Dr. Necdet Tosun’un editörlüğünü yaptığı Әхмәт Йәсәви  başlıklı kitap Tatarca çevirisi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi kandillerinden biridir. Hoca Ahmed Yesevî, hem İslâmiyet’in yayılmasında hem de ahlâk ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olmuş, ayrıca söylediği hikmet tarzı şiirlerle Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş bir âlim, mutasavvıf ve şairdir.

Yesevî’nin gönül dünyasını günümüze taşıyan şiirleri, Doğu Türkçesi yazı dili geleneği içerisinde, Çağatay Türkçesiyle kaleme alındığı için günümüzde rahatça anlaşılamamaktadır. Bu şiirlerin hem çağdaş Türk lehçelerine hem de İngilizce ve Rusça gibi dünyada yaygın konuşulan dillere çevrilerek insanlığın istifadesine sunulması önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı kısmen de olsa karşılamak için Dîvân-ı Hikmet’ten önemli görülen Hikmetler seçilmiş ve Tatarca’ya çevrilerek birçok kişinin okuyup anlayarak istifade edebileceği bir seçmeler mecmuası meydana getirilmiştir. Hikmetlerin Arap harfli yazımı ve Tatarca tercümeleri eserde birlikte verilmiştir. Eser, Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı ve menkıbeleri ile ilgili yeni çizilmiş minyatürler zenginleştirilerek basılmıştır.

 

 

Editör
Prof. Dr. Necdet Tosun

 

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız