Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci


©
Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Editörlüğünü Mehmet Akif Kireçci’nin yaptığı “Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci” başlıklı eser yayımlandı.

Bağımsızlık inşa sürecinde yaşanan tecrübeleri, meydan okumaları ve karşılaşılan ve çözülen sorunları, başarıları, örnek çabaları ele alarak bu tecrübeleri daha yaygın bir platformda kardeş ülkelerin akademisyen, münevver ve devlet adamlarıyla paylaşmayı hedefleyen bu çalışma ilhamını 6-7 Ekim 2016’da Ankara’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi öncülüğünde dokuz ilave kurumla birlikte gerçekleştirilen “Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu”ndan almaktadır. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiriler arasından seçilen makaleler üzerinde ilave çalışmalar yapılmış, ele alınan konulara destek olacağı düşünülen daha önce yayınlanmış bazı makaleler de esere eklenmiştir.

Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci kitabı altı bölümden oluşmaktadır. Dokuz makaleden oluşan Birinci Bölüm ilgili ülkelerde bağımsızlık ilanıyla başlayan süreçte Devlet inşası ve ikili ilişkiler sürecini ele almaktadır. Dört makaleden oluşan ikinci bölüm ise sadece Azerbaycan’a ve Azerbaycan’ın bağımsızlık dönemindeki kazanımlarına yoğunlaşmaktadır. Benzer minvalde şekillenen üçüncü bölüm ise Kazakistan’ın bağımsızlık dönemindeki kazanımlarını öne çıkarmaya çalışmaktadır. Beş makaleden oluşan dördüncü bölüm ise tarih, kültür ve edebiyatın bağımsızlık inşasındaki rollerini ele alan makalelerden oluşmaktadır. Bir sonraki bölüm bağımsızlığın şekillenmesinde ve inşasında önemi tartışılmaz inşa unsurları olan dil, eğitim, kimlik ve medya üzerine yoğunlaşmaktadır. Dokuz makaleden oluşan son bölüm ise kardeş Türk Cumhuriyetlerinin dış politika ve dış ticaretlerinden güvenlik ve ekonomiye son 25 yılda yaşadıkları deneyimleri ve meydan okumaları ele almaktadır.

Elinizdeki bu çalışma bir taraftan bağımsız devlet ve kültür inşası gayretlerinin kardeş cumhuriyetlerde nasıl ilerlediğine ışık tutmaya çalışırken öte taraftan bu başarının şekillenmesindeki faktörlere dikkat çekmektedir.


Editör
Mehmet Akif Kireçci

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız