Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)


©
Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)

Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)


Yazar
Prof. Dr. Mustafa Sever


 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Mustafa Sever’in kaleme aldığı “Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)” başlıklı eser yayımlandı.

Ahmet Yesevî’nin üçüncü halefi, Yesevî tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleriyle Türkler arasında büyük bir şöhret ve nüfuzu olan Hakîm Süleymân Ata’dır. Hakîm Ata yerleştiği yer olan Bakırgan’dan dolayı Bakırganî olarak da anılmıştır.

 

Hakîm Süleymân Ata’nın eserleri Orta Asya Türkleri arasında canlılığını günümüzde de sürdürmektedir. Tıpkı Ahmed Yesevî gibi hikmetleriyle “insanı eğitmeyi, onun mükemmel bir varlık haline gelmesi için bilgi ve birtakım beceriler kazanması yolunda onu yönlendirmeyi gaye edinmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetine bağlı kalarak hikmetlerini söylemiş, İslâm’ın emir ve yasaklarının daima hatırda tutulduğu bir yaşamı önermiştir.

Elinizdeki bu eserde, Türk Edebiyatı tarihi açısından büyük önem arz eden Hakîm Süleymân Ata’nın hayatı, eserleri, şahsiyeti ve söylemiş olduğu hikmetleri ilk taşbasma nüshalardan yola çıkılarak Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.


Hakîm Süleymân Ata (Ahmed Yesevî’nin III. Halifesi)


Yazar
Prof. Dr. Mustafa Sever

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy

Redaksiyon

Dr. Bülent Kaya

 


Baskı Tarihi: 2017
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  [email protected]

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız