Kırım Savaşı: Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Kırım Savaşı: Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği


©
Kırım Savaşı: Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği


Kırım Savaşı
Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği


Yazar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN


Bu eser, tarihin büyük devletlerinin kitlesel orduları nasıl seferber edebildiği ve bu çerçevede orduları sadece savaş sahasına sürmekten çok öte kompleks bir organizasyon yapısını gerektiren savaş lojistiğinin işlerliği sorunsalından yola çıkarak oluşturulmuştur. Esere konu olan Kırım Savaşı'nın seçilmesindeki temel motivasyon ise söz konusu savaşın gerek toplumsal, gerek iktisadi, gerekse siyasi anlamda Türk-İslam ve Avrupa tarihi açısından takip eden dönemdeki gelişmelerin seyrini değiştiren kritik bir kırılmayı temsil etmesi oluşturmaktadır. 
Bu kitap, İktisat Tarihi alanına katkıda bulunmak amacıyla Kırım Savaşı'nın ortaya çıktığı eko-politik sürecin ve konjonktürel koşulların etkisi altında Osmanlı Devlet'nin müttefik orduların ikmalini de içeren çok cepheli zorlu bir savaşın gereksinimlerini karşılama kapasitesini, bu doğrultuda gösterdiği yeterlilik çabasını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

 


Kırım Savaşı
Emperyal Güçlerin  Dünya Savaşı Pratiği


Yazar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN


Baskı Tarihi: Aralık 2016, Almatı
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Avrasya Araştırma Enstitüsü
AlmaliAvdanı, Mametova 48, 050004, Almatı, Kazakistan

Tel: +7 (727) 279 97 94 • Faks: +7 (727) 279 24 26
www.eurasian-research.org
[email protected]

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız