Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler


©
Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler


Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler


Editör
Prof. Dr. Necdet TOSUN


Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından “Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler” kitabı yayımlandı.

Ahmet Yesevi’nin Türkiye’de tanıtılmasına yönelik ilk bilimsel çalışma, Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabıyla olmuştur. Ardından birçok akademisyen ve araştırmacı Ahmet Yesevi’yi daha detaylı tanıtmak için kitaplar, makaleler, bibliyografyalar hazırlamış ve dünya kütüphanelerindeki Divan-ı Hikmet nüshalarını tarayarak ona ait olduğu düşünülen Hikmetleri bir araya getirmişlerdir.

Ahmet Yesevi’nin eserleri ve tesirleri üzerine yazılmış makaleleri tarih sırasına göre bir araya getirerek seçme makaleler kitabı hazırlanmıştır. Kitapta Ahmet Yesevi’nin hayatı, eserleri, fikirleri ve etkileri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

 


Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler


Editör
Prof. Dr. Necdet TOSUN


Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 216 06 09
www.ayu.edu.tr  [email protected] 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız