BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU


©
BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU

BAĞIMSIZLIKLARININ 30. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU

Türk Cumhuriyetleri, 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan hızlı bir dönüşüm sürecine girmişlerdir. Küreselleşmenin hız kazandığı 1990’lı yıllarda ulus devlet ve milli kimlik inşa etmek için yoğun bir çaba harcayan Türk cumhuriyetleri bir yandan da ortak değerler temelinde kendi aralarında bütünleşmeyi hedeflemişlerdir. Geçen 30 yılın ardından Türk Cumhuriyetlerinin küresel siyasal ve finansal sisteme tam anlamıyla entegrasyonu gerçekleşmiştir. Egemenliklerin güçlendirilmesi, ulusal kimliklerin inşası ve kendi aralarındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi hususunda da Türk Cumhuriyetleri önemli mesafeler kat etmiştir. Ancak zihniyet dönüşümünün ne ölçüde sağlanabildiği, manevi uyanışın ulaştığı boyut, ortak mirastan ne ölçüde istifade edildiği, geleneksel-modern, yerel-evrensel çatışmalarının boyutu gibi sorular güncelliğini korumaktadır. Türk Cumhuriyetleri arasındaki çok yönlü işbirliği ve bütünleşme çabalarının bilimsel zeminini güçlendirme amacıyla düzenlenen sempozyumun konusu “Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre olarak belirlenmiştir.

 

Editör

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

 

Yayın Koordinatörü
Halil ULUSOY

 

 

Baskı Tarihi: 2022
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı

Aşağı Öveçler Mahallesi, 1314. Cadde, No: 19 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  [email protected]

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız