Bakırgan Kitabı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Bakırgan Kitabı


©
Bakırgan Kitabı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Mustafa Sever’in kaleme aldığı “Bakırgan Kitabı” başlıklı eser yayımlandı.

Ahmet Yesevî ile başlayan hikmet söyleme geleneği, kendinden sonra gelen takipçileri tarafından da devam ettirilerek Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur. Birçok mutasavvıf şair tıpkı Ahmed Yesevî gibi hikmetleriyle “insanı eğitmeyi, onun mükemmel bir varlık haline gelmesi için bilgi ve birtakım beceriler kazanması yolunda onu yönlendirmeyi gaye edinmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetine bağlı kalarak hikmetlerini söylemiş, İslâm’ın emir ve yasaklarının daima hatırda tutulduğu bir yaşamı önermiştir.

Bu geleneğin en önemli temsilcisi, Ahmet Yesevî’nin üçüncü halefi, Yesevî tarzındaki hikmetleri ve menkıbeleriyle Türkler arasında da büyük bir şöhret ve nüfuzu olan Süleymân Hakîm Ata’dır. O, gerek şekil gerekse içerik açısından mürşidi Ahmed Yesevî’yi takip etmiş ve Yesevi müridleri arasında hikmet geleneğini sürdürmede en müstesna yeri kazanmıştır. Hatta farklı şairler tarafından meydana getirilen ve Yesevi tarzı hikmetleri ihtiva eden Bakırgan Kitabı da tarihi süreç içerisinde Süleymân Hakîm Ata’ya isnat edilmiştir.

Süleymân Hakîm Ata’nın eseri olarak bilinen Bakırgan Kitâbı, 12.-18. yüzyıllar arasında yaşamış değişik şairlerin şiirlerinden meydana gelen antoloji özelliğinde bir eserdir. Eserde Süleymân Hakîm Ata’nın yanı sıra, değişik zamanlarda yaşamış Îkânî, Şems-i Özkendî, ‘Abîdî, Meşreb, Şemsü’-dîn, Nevâî, Kul Şerîf, Hudâdâd, Fakîrî, Kul Nesîmî,  Kâsım, Gedâî, Hâfız, Huzûrî, Râcî, Behbûdî, Miskîn, Şehâ Şuhûdî, Gazalî, Tufeylî, Sâdıkî, Bahüuddin ve Hatâyî Sâkî mahlaslı şairlerin de şiirleri bulunmaktadır.

 

Yazar
Prof. Dr. Mustafa Sever

Redaksiyon

Prof. Dr. Funda Toprak

 

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız