Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı


©
Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı

Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Prof. Dr. Zülfikar Güngör’ün editörlüğünü yaptığı  Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı başlıklı eser yayımlandı.

Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi son yıllarda Ahmet Yesevi adına düzenlenen Uluslararası Sempozyum tebliğlerini, Divân-ı Hikmet adlı eserin en fazla hikmet örnekleri içeren bir yayınını, FakrnâmeRisâle der-Âdâb-ı Tarîkat ve Risâle der-Makâmât-ı Erba’în adlı eserleri Yesevî dostlarına ve araştırmacıların istifadesine sunmuştu. Elinizde bulunan Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı adlı eser  ise bu bağlamda en kapsamlı çalışma olmuştur. Bilindiği gibi külliyât türü eserler, bir şahsın bütün eserlerini toplayan kitaplardır. Şahıslar hakkında yapılacak çalışmalarda, o kişiye ait bütün kitapların görülmesi ve incelenmesi büyük bir önem taşımaktadır. İşte külliyat tarzı kitaplar, araştırmacılara bu imkânı sunmaktadır. 

Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı, bu büyük mutasavvıfa ait dört eserin bir arada sunulduğu bir çalışmadır. Bu kitabın başında Hoca Ahmet Yesevî’nin hayatı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu kısım Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından kaleme alınmıştır. Külliyât’ta yer alan eserler şunlardır:

1. Divân-ı Hikmet’in Önsöz’ü gibi değerlendirilen, Hoca Ahmet Yesevî’nin Fakrnâme’sinin Prof. Dr. Kemal Eraslan tarafından yapılan ve daha önce yayımlanmış olan tercüme ve dil incelemesi.

2. Divan-ı Hikmet’in Çağatay Türkçesi orijinal metinleriyle birlikte Türkçe manzum bir sadeleştirmesi. Hece vezniyle Türkçe manzum sadeleştirmesi Musa Uzunkaya; Çağatay Türkçesi yazımları Abdurahmon Gafurov ve editörlüğünü Prof. Dr. Funda Toprak’ın üstlendiği bu bölüm, ülkemizde daha önce neşredilen Divân-ı Hikmet adlı çalışmaların hepsinden daha fazla orijinal metin içermiş olması bakımından önemlidir. Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi tarafından hazırlatılarak 2016 yılında yayımlanan Divân-ı Hikmet adlı eserde, orijinal metinleri olan hikmet sayısı 141, bu neşirde orijinal metinleri verilen hikmet sayısı ise 240’tır. Kanaatimizce bu husus, konuyla ilgili ilmî araştırmalar yapacak kişiler için önemli bir imkândır.

3.  Hoca Ahmed Yesevî’ye nispet edilen ve daha önce ayrı bir kitap olarak Ahmet Yesevî Üniversitesi tarafından yayımlanan, Fakr-nâme ile beraber basılan Risâle der-Âdâb-ı Tarîkat ve Risâle der-Makâmât-ı Erba’în adlı risalelerin çevirileri. Farsçadan Prof. Dr. Necdet Tosun tarafından çevrilen bu risaleler, Yesevî tarikatının esaslarının bilinmesi bakımından önemlidir.

Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı adıyla siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunulan bu eserin sonuna da, Fakrnâme, Risâle der-Âdâb-ı Tarîkat ve Risâle der-Makâmât-ı Erba’în adlı eserlerin orijinal nüshalarının tıpkıbasımları konulmuştur. 

 

Editör

Prof. Dr. Zülfikar Güngör

 

Yazarlar

Prof. Dr. Necdet Tosun

Prof. Dr. Kemal Eraslan

 

Hikmetlerin Türkçesi

Musa Uzunkaya

 

Çağatay Türkçesi Editörü

Prof. Dr. Funda Toprak

 

Hikmetlerin Çağatay Türkçesinde Yazımı

Abdurahmon Gofurov

 

Yayın Koordinatörleri

Halil Ulusoy

Harun Sarıgül

 

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız