Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Azerbaycan Türkçesiyle Xoca Əhməd Yasəvi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Azerbaycan Türkçesiyle Xoca Əhməd Yasəvi


©
Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Azerbaycan Türkçesiyle Xoca Əhməd Yasəvi

 

Prof. Dr. Necdet Tosun’un editörlüğünü yaptığı Hoca Ahmet Yesevi adlı Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Azerbaycan Türkçesiyle Xoca Əhməd Yasəvi adıyla  Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi kandillerinden biridir. Hoca Ahmed Yesevî, hem İslâmiyet’in yayılmasında hem de ahlâk ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olmuş, ayrıca söylediği hikmet tarzı şiirlerle Türk dili ve edebiyatına önemli hizmetleri geçmiş bir âlim, mutasavvıf ve şairdir.

Yesevî’nin gönül dünyasını günümüze taşıyan şiirleri, Doğu Türkçesi yazı dili geleneği içerisinde, Çağatay Türkçesiyle kaleme alındığı için günümüzde rahatça anlaşılamamaktadır. Bu şiirlerin hem çağdaş Türk lehçelerine hem de İngilizce ve Rusça gibi dünyada yaygın konuşulan dillere çevrilerek insanlığın istifadesine sunulması önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı kısmen de olsa karşılamak için Dîvân-ı Hikmet’ten önemli görülen Hikmetler seçilmiş ve Azeri Türkçesine çevrilerek birçok kişinin okuyup anlayarak istifade edebileceği bir seçmeler mecmuası meydana getirilmiştir. Hikmetlerin Arap harfli yazımı ve Azeri Türkçesi tercümeleri eserde birlikte verilmiştir. Eser, Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı ve menkıbeleri ile ilgili yeni çizilmiş minyatürlerle zenginleştirilerek basılmıştır.

Editör;
Prof. Dr. Necdet Tosun

 

Yayın Koordinatörü
Harun Sarıgül

 

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız