UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı - Ahmet Yesevi Üniversitesinin Faaliyetleri

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı - Ahmet Yesevi Üniversitesinin Faaliyetleri


©
UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı - Ahmet Yesevi Üniversitesinin Faaliyetleri


Sunuş


Malumlarınız olduğu üzere, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmet Yesevi’nin ölümünün 850. yıldönümü vesilesiyle 2016 yılı, ‘‘Hoca Ahmed Yesevi Yılı’’ olarak ilan edildi. UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmed Yesevi Yılı olarak ilan etmesi, adını taşıdığımız üniversite olarak bizleri son derece mutlu etmiştir.

Türklerin manevî hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sûfîlik geleneğinin kurucusu olan Hoca Ahmed Yesevî, Arslan Baba’dan teslim aldığı emaneti, ilâhî aşkın insanın var oluş sebebi olduğunu “Hikmet”leri aracılığı ile vurgulayarak; Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dinîmizin ve dilimizin gelişmesine büyük katkısı olmuştur.

Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getiren, insanları kin, nefret, öfke ve intikam peşinde koşmaktan alıkoymak için çalışan, birlik, beraberlik ve hoşgörüyü yayan bir gönül ve sevgi eri olan Hoca Ahmed Yesevî’nin anlatılması ve bütün Müslümanlara rehber olacak nitelikte söylediği “Hikmet”lerin tanıtılması bizler için manevi bir sorumluluktur.

Bu kapsamda Ahmet Yesevi Üniversitesi ve bağlı kurumlarla birlikte 2016 yılı içerisinde yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri elinizdeki bu raporda özetlemeye çalıştık.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı’nın editörlüğünü yaptığı ve prestij bir eser olarak Ahmet Yesevi’nin bugüne kadar toplanan bütün hikmetlerinin bir araya getirildiği, Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî kitabının baskısını yaparak Ocak ayı ile birlikte ilk faaliyetimizi başlattık. Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri programlarını da yine ay tarihte başlatarak, programın ilk konuşmacısı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı/Sözcüsü ve aynı zamanda Mütevelli Heyet üyesi Sayın Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın olmuştur. Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri programını her ay farklı kişilerin katılımıyla düzenli olarak devam ettirdik.

Ahmet Yesevi’nin hayatını anlatan çocuklara yönelik hikâye kitabıyla birlikte görme ve işitme engellilerin Hoca Ahmet Yesevi’yi tanımaları için Ahmed Yesevi Sesli ve Betimlemeli Kitap projesini hayata geçirdik. Dr. Hayati Bice tarafından hazırlanan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Remzi Özçelik’in kaleme aldığı Ahmet Yesevi tiyatro kitabı, Prof. Dr. Kemal Eraslan tarafından hazırlanan Yesevi’nin Fakrnamesi ile birlikte Prof. Dr. Necdet Tosun’un Farsçadan Türkçeye tercüme ettiği Risaleder adabı Tarikat ve Risaleder adabı Makamatı Erbain başlıklı kitapların baskısını gerçekleştirdik.

Hoca Ahmet Yesevi’nin tanıtılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Dünyası Kültür Mahallesinde, Hoca Ahmed Yesevi Otağını kurduk ve 21 Mart 2016 tarihinde resmi açılışını yaptık.

Bu yılın anlam ve önemine binaen Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerde de sempozyumlar, kongreler, konferanslar, paneller, çalıştaylar, seminerler düzenledik. Bu çerçevede; “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî  Sempozyumu”nu 28-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenledik. Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından Ahmet Yesevi Çalıştayı Manevi Miras temasıyla düzenlendi. Yine T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından  “Avrasya Düşünce Kuruluşları Buluşması” Ankara’da yapıldı. Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen “Hoca Ahmed Yesevî ve Günümüzdeki İzleri” konulu uluslararası sempozyum üniversitemiz ile birlikte Türkistan’da düzenlendi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Gazi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi ve Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte” UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı ve UNESCO 2016 Fuat Köprülü Yılı” Paneli Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirildi.

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında Başkanlığımız tarafından bazı projeler gerçekleştirildi. Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan Türkiye’deki ilk, orta ve lise düzeyindeki 81 okulda “Hoca Ahmed Yesevi” konulu konferanslar düzenledik. Ahmet Yesevi ile ilgi bugüne kadar yayımlanan kitapların da yer aldığı Ahmet Yesevi’nin türbesini de remz eden ‘‘Ahmet Yesevi Kitaplığı’’ projesini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın destekleriyle hayata geçirdik. Yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın katkılarıyla medeniyetimizin mimarlarından, büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi” konulu bir beste yarışması düzenledik.  Dereceye giren eserler “Hoca Ahmet Yesevi’den Esintiler” adlı albümde topladık. Pul Emisyon Programı kapsamında PTT ile “Hoca Ahmed Yesevi’nin Ölümünün 850. Yıldönümü” konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bastırdık. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan liselerde, Hoca Ahmet Yesevi’nin gençler arasında daha iyi tanıtılmasına katkı sağlaması düşünülen “Hoca Ahmet Yesevi Şiir ve Kompozisyon” yarışması düzenledik.

Yukarıda Üniversitemiz tarafından ve ilgili kuruluşlar ile birlikte UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetlere kısaca değindik. 2016 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından Hoca Ahmed Yesevi Yılı olarak ilan edilmesinde desteklerinden ve katkılarından dolayı başta Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Milli Komisyonları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Akif Kireçci’ye üniversitem ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Başta Mütevelli Heyet Üyelerimiz olmak üzere faaliyetlerimizde bizleri destekleyen herkese ve Mütevelli Heyet Başkanlığı ile Rektörlüğümüzde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum.

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Mütevelli Heyet Başkanı

Görseller
Dosyalar
Dosyayı Görüntülemek İçin Tıklayınız