Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte Adı: Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Yüksel TÜRKÖZ

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte Hakkında:

Üniversite Senatosunun 29/08/2016 tarih ve 1 nolu toplantısında alınan karar neticesinde 12/11/2016 tarihinde yapılan 53. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde, 2017-2018 öğretim yılından itibaren Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Diş hekimliği eğitiminin amacı, ağız ve diş sağlığını insan sağlığının tüm boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alan, ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü gelişme ve değişimlere duyarlı, gerek koruyucu gerekse tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini etkin olarak verebilecek ve sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak görev ve sorumluluklarını meslek etiği ilkelerine göz önünde tutarak gerçekleştirebilecek nitelikte diş hekimi yetiştirmektir.

Fakülte Bölümleri:

-Klinik Bilimler

-Temel Bilimler