Başkan'dan Mesaj

Başkan'dan

Adı Hoca Ahmet Yesevi olan bir üniversitenin yöneticisi olmak bu fani dünyada Yüce Allah’ın bir lütfudur.  Bu lütfa bizleri mazhar eden Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükürler olsun.

Üniversitenin adını aldığı Hoca Ahmet Yesevi; ilahî aşk, sevgi ve hoşgörüyle özdeşleşmiş, biçimi değil, özü ön plana almış olan, doğudan batıya Türk halklarının önde gelen manevî mimarlarındandır. Onun yaktığı ilim ve irfan meşalesi Türk dünyasının önünü açmış ve Türk-İslam medeniyet dairesinin temel taşlarını oluşturmuştur. 

“Hikmet”leri bütün insanlığa hikmet dersleri verirken, dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkılar sağlamıştır. Yaşadığı Türkistan coğrafyası tarihte “Türk Rönesansı” diye ifade edilen medeniyet hamlesinin temellerinin atıldığı yer olmuştur.  

Ahmet Yesevi Üniversitesi eğitim-öğretime başladığı tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde gelişmiş, bulunduğu bölgenin eğitim seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmasının yanında, küçük bir yerleşim yeri olan Yesi’den yüz bini aşan nüfusuyla hızla gelişen Türkistan şehrinin oluşmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla Türk milletinin kimliği ve din anlayışının şekillendiği Türk-İslam medeniyeti dairesinin oluşmasında önemli bir coğrafya olan Türkistan bölgesinin adıyla anılan bir şehir olması da yüklendiği misyon bakımından oldukça anlamlıdır. Üniversite yirmiyi aşan Türk topluluğundan gençlerin öğrenim görmesi sebebiyle dünyada türünün ilk ve tek örneğidir. Öte yandan Üniversitemiz ülkemizde uzaktan eğitim alanında öncü kuruluşlardan olup, verdiği eğitimin kalitesiyle de önemli bir hizmet sunmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 1993 yılında bu Üniversiteyi birlikte kurduğumuz Kazakistan devleti, 1997 yılında 2030 stratejisini, 2012 yılında da 2050 stratejisini ilan etmiş ve kararlı adımlarla bu stratejisini geliştirmeye çalışan dünyanın parlayan yıldızlarından birisidir. Bu vizyoner devlet anlayışının hakim olduğu Kazakistan ile son yıllarda dünyanın ilk on ekonomisine sahip devletler arasına girmeyi kendisine hedef edinen Türkiye Cumhuriyetinin akademik ve idarî kadrolarıyla destek verdiği Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir.

Türk Dünyasının manevî başkentinde olan bu Üniversitenin Orta Asya’da ve uluslararası düzeyde etkili bir cazibe merkezi olabilmesi için dinamik kadromuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün çabasını sarf edecektir. Hoca Ahmet Yesevi adını taşımak bir ayrıcalık olmasının yanında, onun misyonunu yüklenmek de yeterince fedakârlık ister. Bu bağlamda Ahmet Yesevi Üniversitesi ailesi görev ve sorumluluklarının bilincindedir. Bu bilinçle Hoca Ahmet Yesevi ruhuna uygun bir şekilde yüksek ideallerle bilimsel çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu çalışmalar dost, kardeş ve stratejik ortak iki ülke olan Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkileri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir şekilde devam ettirecektir.  

Mütevelli Heyet Başkanı olarak, Kazakistanlı kardeşlerimizle birlikte Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin çalışanları ve öğrenim görenleri tarafından sahiplenilecek, paydaşlarına açık ve kalite güvencesi ile devamlı güncel eğitim/öğretim ve araştırma içerisinde olacak, niceliğin değil, niteliğin öne çıkacağı, ülke, bölge ve dünyadaki emsalleriyle rekabet edebilecek bir üniversite olmasını sağlamak hedefimizdir. Bu hedefimize varmak için paydaşlarımızla birlikte Hoca Ahmet Yesevi felsefesi rehberliğinde emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi gelecektir, geleceğimizdir…

 
Prof. Dr. Musa YILDIZ

Mütevelli Heyet Başkanı