Başkandan Mesaj

Çok Değerli Yesevi Ailesi;

Malumunuz olduğu üzere Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip ortak devlet üniversitesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek tensipleriyle 22 Mayıs 2020 tarihinde, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, teveccühleri için teşekkürlerimi arz ederim. Güvenleri için müteşekkir olmakla beraber, vazifeyi ifa ederken onun bize verdiği “Kolaylaştırın zorlaştırmayın” ve “Kucaklayıcı olun” şiarlarını unutmayacağımızı ifade etmek isterim. 

Ahmet Yesevi Üniversitesinde, Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yaptığım dönemlerde atılan güçlü temeller üzerine, Mütevelli Heyet Başkanı olarak yeni temeller atmak, Türkiye ve Kazakistan’ın Türkistan’da yakmış olduğu eğitim meşalesini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak amacıyla görev almış bulunmaktayım.

Bugün 28 yaşında bir delikanlı olan üniversitemiz, Türkiye–Kazakistan kardeşliğinin bir nişanesi olarak her geçen gün gelişmekte, bugün dünyanın birçok bölgesine dağılmış mezunları ile bulundukları her yerde Türkiye ve Kazakistan elçisi şuuru ile faaliyet göstermektedirler.

Bu bilinçle kaynaklarını, önceliklerine göre etkin ve verimli kullanan, performans, kalite, uluslararası çalışma ortamına ve eğitim-öğretim faaliyetlerine önem veren dinamik bir yönetim anlayışıyla üniversitemizi bölgesinde rekabet gücü yüksek bir kurum hâline getirme hedefimiz devam edecektir. Mütevelli Heyet Başkanı olarak bu sorumluluğun farkında ve bütün paydaşlarımızla birlikte öğrencilerimiz ile öğretim üyelerimizin verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri bir ortam yaratma azmi içinde olacağız. Öğrenci odaklı, yenilikçiliği destekleyen değişime açık bir eğitim anlayışını benimseyeceğiz. 

Sayın Nursultan Nazarbayev’in arzusu ve Sayın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in ısrarlı takipleri ile Türk Dünyasının manevi başkenti ilan edilen ve Eyalet Başkenti olan Türkistan’ın dönüşümünde üniversitemize büyük misyon düşmektedir. Bu misyonun gerçekleşmesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında yer alacak kalitede olması en büyük hedefimiz olacaktır.

Türk Dünyasının manevi başkenti Türkistan’ın eyalet merkezi olması vesilesiyle yapılan yatırımlarla şehirde büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişim ve dönüşümde üniversite olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışacağız. Bu anlamda fiziki ve teknolojik altyapısıyla Kazakistan’ın en modern üniversitesi olma yolundaki arzumuzu ve gayretimizi sürdüreceğiz. 

Önümüzdeki yıllarda, eğitimimiz, araştırmalarımız ve iki ülke yükseköğretimine katkımızla başta Türkiye ve Kazakistan’ın, daha sonra da bütün Türk Dünyasının gelişiminde ve dönüşümünde rolümüzün daha da artacağına inanıyoruz. Bu inanç, üniversite üst yönetimimizle birlikte bizim her gün daha istekli, daha kararlı ve daha çok çalışmamıza ışık tutacaktır. 

Bugün 32 ülke ve diğer Türk devlet ve akraba  topluluklarından öğrenciye öğretim faaliyetinde bulunan, araştırma–geliştirme konusunda ciddi araştırmalara imza atan 95  üniversite ile ortaklık anlaşması imzalamış olan üniversitemiz; öğrencilerinin bir ayağı Türkistan’da, diğer ayağı dünyanın herhangi bir bölgesinde olan, dünya ile kucaklaşmış dil bilen, kendinden emin olarak yetişmeleri için Türkiye ve Kazakistan tarafları hemfikirdir.

Bu duygularla mütevelli heyeti, öğretim elemanları, idari çalışanları ve öğrencileri ile büyük bir aile olan Yesevi Ailesine yeni dönemde sevgi ve saygılarımı arz ederim.

 
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK

Mütevelli Heyet Başkanı