Fakülteler

Bugün Üniversitemizin 11 fakültesinde; 54 lisans, 30 yüksek lisans, 5 uzmanlık, 11 doktora ve 6 stajyer (intern) eğitim programları ile dünyanın 15 ülkesinden 12 bini aşkın öğrenci eğitim görmektedir. Akademik kadromuzu 73 profesör ve kıdemli öğretim üyesi (Dr.), 328 yardımcı doçent, 56 PhD doktora ve 261 yüksek lisans (master) tamamlamış akademisyen oluşturmaktadır.  Onların içinden 43 öğretim üyesi ve görevli çalışanlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmiştir.

Üniversitemizde modern eğitim sürecine uygun bilgisayar, bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerine dayalı en gelişmiş öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Elde ettiği başarılarla alanlarında büyük saygınlık kazanmış bilim adamları tarafından  uydu  iletişimi sistemi aracılığıyla sınıflarda on-line video konferanslar verilmektedir. Kuruluşumuzda modern ekipmanlarla donatılmış uzman laboratuarlar, eğitim derslikleri; eğitsel süreci hızlandıran ve bilimsel araştırmalara imkan sağlayan modeller yer almaktadır.

Üniversitemizde Mekemtas Mırzahmetulı, Rakhmankul Berdibay, Murat Jurinov, Takijan Ağdarbekov, Kajibek Bekbosın, Rahima Jubaturova gibi tanınmış bilim adamları, sanat alanında uzmanlar ve halk sanatçıları ders vermiştir.