5В070300–Bilişim Sistemleri

5В070300–Bilişim Sistemleri

Gelecek meslek sahipleri endüstri, kültür, tarım ve makine sektörü, metalürji, ulaşım, telekomünikasyon, eğitim bilim ve sağlık, servis yapma, idari yönetim, ekonomi, ticaret, inşaat, devlet yönetim alanlarında planlama ve tasarım, endüstriyel ve teknolojik, organizasyon ve yönetim, çok kullanışlı mesleki hizmet türlerin yapabilecekler.

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Bekzat KUATBEKOV

 

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

N Adı, Soyad Akademik derecesi, ünvanı

 1. Kuatbekov B.N. Doç.Dr.
 2. Raimberdiev T.P. Prof.Dr.
 3. Ahmetov B.B. Doç.Dr.
 4. Temirbekov A.N. Doç.Dr.
 5. Koyshieva T.K. Doç.Dr.
 6. Abdirahmanov R. Yrd.Doç.Dr.
 7. Abdibekova A.T. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 8. Amirtaev K.B. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 9. Sadybekov R. Öğretim Görevlisi
 10. Tasybaev J. Öğretim Görevlisi
 11. Bayaly A. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 12. Nurtay J.G. Öğretim Görevlisi
 13. Dosanov N. Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim üyeleri, 5B070300 – Bilişim Sistemleri, 5B070400 –Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde lisans ve 6М070300– Bilişim Sistemleri Bölümünde yüksek lisans dersleri vermektedir.

 

Uluslararası İşbirliği

Bölüm Rusya, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan Cumhuriyetlerinin Üniversiteleri ile öğretim, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında ilişkiler kurmuştur. Uluslararası işbirliği ile Rusya Bilim Akademisi’nin Yönetim Problemleri Enstitüsü, Moskova Enerji Enstitüsü, Özbekistan Cumhuriyeti A.M. Biruni Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi ile hızlı bilgi değişimi yapılmaktadır. K.Satpaev Kazak Milli Teknik Üniversitesi ile de işbirliği mutabakatı sağlanmıştır.

 

Akademik Hareketlilik

Bölüm öğretim elemanlarından Kanat Amirtaev Mevlana karşılıklı değişim programı kapsamında Ankara şehrindeki Gazi Üniversitesi’nde 30.09.2013-14.10.2013 tarihler arasında bilgi alış-verişinde bulunmuştur. 20.11.2013-03.12.2013tarihler arasında İngiltere’nin New Castle Üniversitesinde Enchancing Learning and Teaching in Higher Education adlı öğretim elemanlarının mesleki gelişimi kursuna katılarak sertifika kazanmıştır. 5B070300-Bilgi Sistemleri, 5B070400- Hesaplama Tekniği ve Programlama Bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesinden davet edilen Dr. Necmettin Şahin “Solid Works” ve Dr. Aydın Çetin “Mühendislik Yazılımları” programları kapsamında ders vermişlerdir.

 

Bilimsel Projeler

Doç.Dr. A.Temirbekov, Doç.Dr. T.Koişiyeva ile Doç.Dr. R.Abdrahmanova’lara ait bilimsel projeleri K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte yüksek seviyede değerlendirilmiştir.

 

Patentler

Prof.Dr. T.P.Rayimberdiyev’in bilimsel çalışmalarına 14 patent alınmıştır.

 

İndeksli makaleler

2014-2015 öğretim yılında 4 makale Thompson Reuters dergilerinde yayınlanmıştır.

 

Olimpiyatlar

2014-2015 eğitim öğretim yılında ulusal olimpiyatlarda 5В070300-Bilişim Sistemleri anabilim dalında 3.derece, 5В070400-Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında 3.derece alındı.