5В021100– İlahiyat

5В021100 İlahiyat

Gelecek meslek sahiplerinin hizmet alanı, okul öncesi kurumlar, ortaokul, özel okullar, lise, meslek liseleri, kolejler, bilimsel araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları, sağlık kurumları, nasihat ve mesleki eğitim merkezleri, ulusal ve bölgesel sosyal hizmet birimleri, istihdam kurumları, kamuoyu ve siyasi teknoloji araştırma kurumları, emniyet organları, cezaevleri, rehabilitasyon ve sosyal adaptasyon kurumları, gençler ve bakımsız kalan çocuk merkezleri.

 

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: İlahiyat

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. İdris ŞENGÜL

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

№ Adı, Soyadı Akademik derecesi, ünvanı

 1. İdris Şengül Prof.Dr.
 2. Ali Riza Gül Prof.Dr.
 3. Kenjetaev D. Prof.Dr.
 4. Kutlu.S. Prof.Dr.
 5. Karatışqanova K. Doç.Dr.
 6. Candarbek Z. Doç.Dr.
 7. Mırzabekov M. Doç.Dr.
 8. Orazbay S. Doç.Dr.
 9. Mustapaeva D. Doç.Dr.
 10. Kattabekova N. Doç.Dr.
 11. Daurenkulov K.B. Kıdemli Öğretim Görevlisi
 12. Beysenov A. Öğretim Görevlisi
 13. Sayfunov B.N. Öğretim Görevlisi
 14. Satıbaldiyeva A.S. Öğretim Görevlisi

 

Bölüm öğretim üyeleri, 5В020600 – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5В021100 – İlahiyat alanlarında lisans, 6М020600 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında yüksek lisans öğrencilerine ders vermektedirler.

 

Meslek Değerlendirilmesi

2013-2014 öğretim yılında K.C. Yükseköğretim Kurumları arasındaki sıralamada Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü 1.sırada yer aldı. 2014-2015 öğretim yılında Bağımsız Ulusal Akreditasyon Ajansı bilgilerine göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü 3.sırada yer aldı.

 

Uluslararası İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Erciyes, Ankara, Kastamonu ve Gazi Üniversiteleri ile işbirliği kurulmuştur.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik hareketlilik kapsamında 2012-2013 öğretim yılında Türkiye, Rusya Federasyonu ve Özbekistan’dan 7 bilim adamı davet edildi. 1 öğrenci Türkiye’deki Malatya şehrinde bulunan İnönü Üniversitesi’nde 1 dönem eğitim gördü. 18 öğrenci İnönü Üniversitesi’nde 3 haftalığına staj yapmıştır.

2013-2014 öğretim yılında Türkiye ve Özbekistan’dan 18 bilim adamı davet edildi. “Mevlana” öğrenci değişimi programı çerçevesinde İlahiyat Bölümü öğrencileri Türkiye’deki Antalya şehrinde bulunan Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nde 1 dönem eğitim gördüler. 2013-2014 öğretim yılında İlahiyat Bölümü öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bolu şehrinde bulunan Eğitim Merkezinde 3 hafta eğitim ve tanıtım staj görmüşlerdir. 2014-2015 öğretim yılında Türkiye ve İngiltere’den 2 profesör davet edilmiştir.

 

Bilimsel Projeler

İlahiyatbölümü “Orta Asya’daki Dini Manevi Süreçler ve Onların Türk Halkları Tarihi Üzerindeki Etkileri (15-19 y.y.)” konusunda 27.02.2015 tarihinde onaylanan bilimsel proje çalışmalarını yürütülmektedirler.

 

İndeksli Makaleler

Bölüm öğretim üyeleri ISI Thomson Reuters и Scopusveritabanında kayıtlı dergilerde: From the Perspective of the Competence Approach, Middle-East Journal of Scientific Research, European Applied Sciences bilimsel makalelerini yayınlamaktadır.

2009 yılından itibaren bu yana Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İlahiyat Bölümleri öğrencileri, Ulusal Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İlahiyat Ders Olimpiyatlarında 1.sırayı kazanmaktadırlar.