5В021000– İngiliz Dili ve Edebiyatı

5В021000 İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümün amacı çok yönlü bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için mümkün olan en iyi İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almalarını sağlamaktır.

Mezunlarımız, resmi ve özel sektörde yabancı bir dil bilmenin getirdiği avantajlardan faydalanmaktadırlar. Mezunlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarında, liseler, mesleki öğretim kurumlarında, basın, radyo ve televizyonda, gazete ve dergilerde, akademik kurumlarda, kütüphane ve mesleğine uygun olan başka da resmi kurumlar yanı sıra turizm, tercümanlık, dış ilişkiler ve ticaret, bankacılık vb. birçok sektörde iş imkanları bulmaktadırlar.

 

İDARİ BÖLÜM (KAFEDRA)

Bölüm adı: İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı: Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi Berdibay TURLIBEKOV

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Turlıbekov B.D.
Baymahan T.M.
Nurahmetov E.
Urazbayev K.B.
Nışanova S.T.
Sahitcanova Z.O.
Segizova G.T.
Karakulova U.E.
Adilbayeva R.K.
Akeşova M.M.
Kasımbekova A.K.
Satılhanova G.A.
Abdulhakov O.B.
Dadaşov.D.T.
Amanbaeva A.M.
Aripcan G.C.
Şerimbetova M.A.
Makenova G.T.
Batırhanova R.S.
Sagdullaev İ.İ.
Meyirbekov A.K
Dadacanov F.A

Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr.
Öğretim Görevlisi

Bölüm öğretim elemanları 5В011900 İngilizce-Türkçe Öğretmenliği, İngilizce-Çince Öğretmenliği, İngilizce-Arapça Öğretmenliği, 5В021000 İngiliz Dili ve Edebiyatı, 6М011900İngilizce-Türkçe Öğretmenliği, 6М021000 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin öğrencilerine dersler vermektedir.

 

Uluslararası İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi, Erciyes Üniversiteleriyle İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü arasında Mevlana ve Erasmus programları kapsamında öğretim üyeleri ve öğrencilerin akademik hareketliliği ve deneyimi, bilgi görgü ve tecrübe değişimi çalışmalarının geliştirilmesi için anlaşmalar yapılmıştır.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik hareketlilik kapsamında 2014-2015 öğretim yılında 5 lisans öğrencisi ve 5 yüksek lisans öğrencisi Varna Free Üniversitesi’nde (Bulgaristan) 1 akademik dönem eğitim görmüşlerdir. Oxford Ekseter Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof.Dr. Hermann Walter Bell,Nebraska Üniversitesi’nden (ABD) Prof. Delwyn L. Harnisch davet edildiler ve bölüm öğrencilerine ders verdiler. Bölümün birkaç öğretim elemanı Mevlana programı kapsamında Türkiye, Norveç, İngiltere Üniversitelerinde tecrübe değişiminde bulundular.

 

İndeksli Makaleler

Bölüm öğretim üyeleri İ.Sagdullaev, D.Dadaşov, A.Abdulhakov’ın «Methods of Developing of the Prospective Teacher’s Creativity» konusundaki makalesini Asian Social Science (indeks puanı 0,75) dergisinde yayınlandı. («Vol. 11, No. 13; 2015 ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education Accepted: April 2, 2015 Online Published: May 16, 2015)