Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Gör.  Kenan SEMİZ

Tel: +7 778 706 24 56

E-mail: kenan.semiz@ayu.edu.kz

 

Bölüm Sekreteri: Amankül Sultanmuratova

E-posta: amankul.sultanmuratova@ayu.edu.kz

 

Bölüm Hakkında

Bu bölümde lisans programının amacı, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlar, lisansüstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler, çeşitli yayın kuruluşlarında danışman, tercüman ve başka da görev alabilmektedir.

 

Öğretim Elemanları

 1. Dr. Öğr. Gör. Kenan Semiz (Bölüm Başkanı)
 2. Doç. Dr. Abdulkadir Öztürk (Filoloji Fakültesi Dekanı)
 3. Doç. Dr. Elmira Adilbekova
 4. Dr. Öğr. Üyesi Albina Kıran
 5. Dr. Öğr. Gör. Rüstem Aşimov
 6. Dr. Öğr. Gör. Yerjan Ömirbayev
 7. Dr. Öğr. Gör. Yerlan Jiyenbayev
 8. Dr. Öğr. Gör. Yerlan Alaşbayev
 9. Dr. Öğr. Üyesi Tolga Bayındır
 10. Dr. Öğr. Üyesi Merve Yorulmaz Kahve
 11. Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Yavuz
 12. Dr. Senbek Utebekov
 13. Dr. Nasibe Junayeva
 14. Dr. Jumagali İbragimov
 15. Kıdemli Öğr. Gör. Kanat Moldatayev
 16. Kıdemli Öğr. Gör. Intımakgül Nurmagombetova
 17. Kıdemli Öğr. Gör. Şahnoza Karimova
 18. Kıdemli Öğr. Gör. Lezzet Aliyeva
 19. Kıdemli Öğr. Gör. Dilfuza Alimova
 20. Kıdemli Öğr. Gör. Feride Tulendiyeva
 21. Öğr. Gör. Elmira Mülkibayeva
 22. Öğr. Gör. Jibek Seytmetova
 23. Öğr. Gör. Nargiza  Jamalova
 24. Öğr. Gör. Burak Sözer
 25. Okutman Güljavhar Sultanbekova
 26. Okutman Mırzalı Nurman
 27. Okutman Yeralı Jasinbekov
 28. Okutman Liyana Muratova
 29. Okutman Şınar Usenbayeva
 30. Okutman Makpal Baymenova

 

Uluslararası İş Birliği

Aşağıdaki adları verilen Türkiye Üniversiteleri ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü arasında öğrenciler ve öğretim üyelerinin değişimi ve online sisteminde ders verilmesi, üniversite bilim adamlarının ortak bilimsel projelerde birlikte çalışmaları, ortak bilimsel makaleler yayınlama ile ilgili anlaşma kapsamında işbirliği kurulmuştur.

1. Gazi Üniversitesi, Ankara

2. Akdeniz Üniversitesi, Antalya

3. Erciyes Üniversitesi, Kayseri

4. Atatürk Üniversitesi, Erzurum

5. Sakarya Üniversitesi, İstanbul

6. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 

Akademik Hareketlilik

26.11-05.12.2014 tarihleri arasında öğretim görevlisi Mametova D. akademik hareketlilik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Sivas şehrinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde, 05.04-20.04.2015 tarihler arasında UTKÜ Prof.Dr. Bayniyazov A. Ardahan Üniversitesi’nde “Çağdaş Türk Lehçeleri” dersini vermiştir.

 

İndeksli Makaleler

2014-2015 öğretim yılında Prof.Dr.A.Bayniyazov’un “Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları”makalesi bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlandı. 2014. Türkiye