5В021000– Türk Dili ve Edebiyatı

5В021000 Türk Dili ve Edebiyatı

Bu bölümde lisans programının amacı, Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlar, lisansüstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler, çeşitli yayın kuruluşlarında danışman, tercüman ve başka da görev alabilmektedir.

 

İDARI BÖLÜM (KAFEDRA)

Bölüm adı: Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm başkanı: Dr. Asil ŞENGÜN

 

 

 

 

Öğretim Üyeleri Listesi

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Kadir Atlansoy
Ömirbaev E.C.
Ospanova G.E.
Yavan Kenan Mehmet-Avniulı
Moldataev K.B.
Karimova Ş.A.
Nurmagambetova I.E.
Tulendieva F.T.
Erdal Aday
Halil Adıyaman
Bayniazov A.C.
Ahmetov E.A.
Aşimov R.C.
Muratova L.M.
Asil Ş.M.
Meirbekova C.A.
Mülkibaeva E.C.
Casımbekov E.A.
Nurman M.B.
Alieva L.B.
Camalova N.M.
Ablaeva R.B.
Adilbekova E.S.
Fayzulla G.F.

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi
Dr.Kıdemli Öğretim Görevlisi

 

Bölümde 5В02100 – Türk Dili ve Edebiyatı ve 6M021200 – Türkoloji alanlarında dersler verilmektedir.

 

Uluslararası İşbirliği

Aşağıdaki adları verilen Türkiye Üniversiteleri ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü arasında öğrenciler ve öğretim üyelerinin değişimi ve online sisteminde ders verilmesi, üniversite bilim adamlarının ortak bilimsel projelerde birlikte çalışmaları, ortak bilimsel makaleler yayınlama ile ilgili anlaşma kapsamında işbirliği kurulmuştur.

1. Gazi Üniversitesi, Ankara

2. Akdeniz Üniversitesi, Antalya

3. Erciyes Üniversitesi, Kayseri

4. Atatürk Üniversitesi, Erzurum

5. Sakarya Üniversitesi, İstanbul

6. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

 

Akademik Hareketlilik

26.11-05.12.2014 tarihleri arasında öğretim görevlisi Mametova D. akademik hareketlilik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin Sivas şehrinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde, 05.04-20.04.2015 tarihler arasında UTKÜ Prof.Dr. Bayniyazov A. Ardahan Üniversitesi’nde “Çağdaş Türk Lehçeleri” dersini vermiştir.

 

İndeksli Makaleler

2014-2015 öğretim yılında Prof.Dr.A.Bayniyazov’un “Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları”makalesi bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisinde yayınlandı. 2014. Türkiye