İngiliz Dili

Bölümün amacı çok yönlü bir yaklaşımla, öğrencilerin gerek mesleki ve gerekse bireysel anlamda gelişmeleri için mümkün olan en iyi İngiliz Dili eğitimi almalarını sağlamaktır.

Mezunlarımız, resmi ve özel sektörde yabancı bir dil bilmenin getirdiği avantajlardan faydalanmaktadırlar. Mezunlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarında, liseler, mesleki öğretim kurumlarında, basın, radyo ve televizyonda, gazete ve dergilerde, akademik kurumlarda, kütüphane ve mesleğine uygun olan başka da resmi kurumlar yanı sıra turizm, tercümanlık, dış ilişkiler ve ticaret, bankacılık vb. birçok sektörde iş imkanları bulmaktadırlar.

 

İDARİ BÖLÜM (KAFEDRA)

Bölüm adı: İngiliz Dili 

Bölüm Başkanı: Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi Berdibay TURLIBEKOV

 

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

Adı Soyadı Akademik Derece, Ünvan

Turlıbekov B.D.
Baymahan T.M.
Nurahmetov E.
Urazbayev K.B.
Nışanova S.T.
Sahitcanova Z.O.
Segizova G.T.
Karakulova U.E.
Adilbayeva R.K.
Akeşova M.M.
Kasımbekova A.K.
Satılhanova G.A.
Abdulhakov O.B.
Dadaşov.D.T.
Amanbaeva A.M.
Aripcan G.C.
Şerimbetova M.A.
Makenova G.T.
Batırhanova R.S.
Sagdullaev İ.İ.
Meyirbekov A.K
Dadacanov F.A

Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Kıdemli Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
Dr.
Öğretim Görevlisi