Rektör

Prof. Dr.  Bolatbek Abdrasilov

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü


Eğitim

1958 yılında Kyzylorda şehrinde işçi ailesinde doğdu.

1979 yılında N. V Gogol adındaki  Kyzylorda Pedagoji Enstitüsü, Fizik ve Matematik Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.  Kariyerine mezun olduğu enstitünün genel fizik bölümü öğretmeni olarak başladı.

1980'den 1982'ye kadar, SSCB biyolojik fizik Bilimler Akademisi, Moskova bölgesi, Pushchino şehrine Genel Fizik bölümününe stajyer-araştırmacı olarak gönderildi. Aralık 1982'den Ocak 1986'ya kadar SSCB Bilimler Akademisi Biyofizik Enstitüsü'nün yüksek lisans öğrencisi. 1986 yılında, SSCB Bilimler Akademisi Biyofizik Enstitüsü'nde, fizik ve matematik bilimleri adayı derecesi için «biyofizik»alanında tezini savundu.

Mart 1986'dan beri, N.V Gogol adındaki Kyzylorda Pedagoji Enstitüsü'nde öğretim görevinde. Eylül 1986'dan  kıdemli öğretim görevlisi, Kasım 1989'dan beri fizik bölümü doşenti. Kasım 1991'de Kazakistan Pedagojik Okullar Öğretmenliği mesleki gelişim fakültesinin dekanlığına atandı.

Kasım 1992'den Ağustos 1994'e kadar Kyzylorda Pedagoji Enstitüsü'nün rektör yardımcısı. Eylül 1994'ten Aralık 1996'ya kadar - Pedagoji Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi, doktora tezini tamamlamak için Rusya Bilimler Akademisi (Puschino, Moskova bölgesi) Biyofizik Enstitüsü’ne gönderildi.

1997 yılı Ocak ayında, Devlet Bilimsel Antibiyotik Merkezi (Moskova) tez danışmanlığında, “biyofizik” ve “antibiyotikler vekemoterapi ” uzmanı alanlarıında Biyoloji Bilimleri doktoru için tezini savundu.          

 Aralık 1996'da Kyzylorda Beşeri Bilimler Üniversitesi rektörü atandı. Nisan 1998'de Kyzylorda’daki  iki devlet üniversitesinin birleşmesinden sonra – Korkyt Ata adındaki Kyzylorda Devlet Üniversitesi'nin ilk rektör yardımcısı.

2000 yılının Mart ayında Kazakistan Cumhuriyeti Ajansı Bilgi ve Test Merkezi müdürü olarak atandı. 2001 yılının ocak-ağustos aylarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın (MES RK) izleme ve kontrol bölümünün direktör  yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ağustos 2001'den Ekim 2004’e kadar MES KC lisans ve lisansüstü eğitim bölümü direktörü.

Kasım 2004'te,  Hükümet tarafından MES KC Eğitim ve Bilim alanında denetim ve sertifikasyon Komitesi Başkanı olarak atanmıştır.

Şubat 2007'de  Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresinde çalışmaya davet edildi ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Devlet Müfettişi atadı. Temmuz 2007'den Eylül 2010'a kadar Astana şehrinin küratörü oldu. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşen başkentti geliştime konusundaki organizasyonların 5 toplantısına katıldı. Astana şehrinin gelişmesiyle ilgili birçok sorunun çözümüne katkılarda bulunmuştur.

2010 yılının Eylül ayında, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı İdari Sekreteri olarak atanmıştır.

2012 yılının Şubat ayında, Devlet Başkanının emriyle, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanındaki Kamu İdaresi Akademisinin Rektörü  olarak atandı.

Mart 2017'de, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanı yanındaki Ulusal Personel Politikası Komisyonu ile mutabakat, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın çeşitli görevlerinde çalışarak, 2005-2010 yılları arasında Kazakistan'da eğitimin geliştirilmesi için iki Devlet programının ve 2012-2020 için de geliştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol aldı. Kazakistan Cumhuriyeti "On Science", "On Education" yasalarının geliştirilmesine aktif olarak katıldı.

2001-2007’de Yükseköğretim sisteminin modernleştirilmesinde, Bologna sürecinin temel hüküm ve ilkelerinin uygulanmasında, kredi eğitiminin teknolojisinde aktif bir rol oynamıştır. Onun liderliği altında, yükseköğretimin reformunun ana yönleri, yeterlilik yaklaşımına odaklanan yeni nesil devlet standartları geliştirildi. 2005-2006 yıllarında yürütüldüğü bilimsel personel eğitim sistemini geliştirmek için bir kavram hazırlanmasına katıldı. 2010'dan bu yana, bilimsel personelin eğitimi, modern doktora programlarına göre doktora çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Kazakistan'daki devlet memurları için eğitim sisteminin iyileştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 2013-2016 yıllarında. Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu İdaresi Akademisini modernleştirme projesi başarıyla uygulandı. Onun liderliği altında bu Akademi, devlet memurlarının, diplomatik kadro ve yargı kadrolarının eğitimi için dünyanın en iyi yüksek öğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Akademinin modernleşmesine yakın işbirliği kurulan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından da önemli bir katkı, yapıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yanındaki Kamu İdaresi Akademisi Abdrasilov’un liderliğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kamu Okulları Küresel Ağının bir üyesi oldu.

Günümüzde Kazakistan bilimini daha da geliştirmek, modern düzeye taşımak ve uygulamak için Abdrasilov tarafından Dünya Bankası'nın “Üretken inovasyonların uyarılması” projesi başarıyla sistematik önlemler alınarak üretilmektedir.

Avrupa, Rusya, Avustralya gibi önde gelen dergilerde 60'tan fazla bilimsel çalışmanın yazarıdır. Kazakistan Ulusal Doğa Bilimleri Akademisi (2009), Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi (2005), Uluslararası Enformatik Akademisi (1998) Akademisyenidir.

Ödülleri: “Kurmet” Order (2005), jubilee madalyaları. Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanılığı’nın Onur Eğitimcisi.