Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakülte Adı: Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakülte Dekanı:  Prof. Dr. Bülent Bayram

Sosyal Bilimler Fakültesi'nde lisans programlarında ''Uluslararası İlişkiler'', ''Hukuk'', ''Toplumsal Bilimler'', ''Gazetecilik'' ve ''Turizm'' bölümlerinde, yüksek lisansta ''Felsefe'', ''Hukuk'', ''Siyaset Bilimi'', ''Toplumsal Bilimler''de, doktora programında ise ''Hukuk'' bölümünde eğitim verilmektedir. Fakültemizde, lisans düzeyinde Türk ve akraba toplulukları ile Kazakistan'dan gelen 553, yüksek lisans ve doktorada ise 25 öğrenci bulunmaktadır.

            Profesör, Doçent ve doktora unvanlarına sahip eğitim kadromuz, alanlarında yetişmiş kaliteli uzmanlar  hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra üniversitemizin kuruluş misyonu olan ; ''Türk Dili konuşan Devlet ve Topluklara mensup öğrencileri, bir çatı altında eğitmek;  hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmek; araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda''  bulunmak da fakültemizin önceliklerindendir.

            Fakültemizde, öğretim faaliyetleri yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verilmektedir. Fakültemizde '' Uluslararası İlişkiler Kulübü'', ''Turizm Kulübü'', ''Wecan Kulübü'', ''Adalet Kulübü'' ile ''Futbol'', ''Basketbol'', ''Voleybol'' takımları bulunmaktadır. Söz konusu öğrenci kulüpleri yıl boyunca seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Bütün bu kulüplerin en üst çatısı olan fakültemizin  '' Öğrenci Konseyi'' de değişik faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin sosyal, manevi ve ruhi gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Öğretim üyesi kadromuz ve öğrencilerimiz Kazakistan ve yurtdışında düzenlenen konferans ve yarışmalara katılarak bir çok ödül ve sertifikalar kazanmıştır.

 

 

Fakülte Bölümleri: 

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Hukuk

Toplumsal Bilimler

Turizm

Gazetecilik

 

Yüksek Lisans

Felsefe

Hukuk

Siyaset Bilimi

Toplumsal Bilimler

 

Doktora

Hukuk